Wat is asbest - Fused Power - Roof Solutions

Het verwijderen van asbestplaten laat u best over aan een professionele firma. Alleen asbestsaneerders mogen asbest hanteren, verwijderen en afvoeren. Professionele asbestsaneerders kunnen veilig met asbest omgaan door zich aan de voorschriften te houden. Verkeerd omgaan met asbest kan leiden tot blootstelling aan asbest. Personen die aan asbest worden blootgesteld, kunnen mesothelioom en andere asbestgerelateerde ziekten ontwikkelen.

01. VEILIG OMGAAN MET ASBEST

Waarom is het belangrijk om veilig met asbest om te gaan?

Het is belangrijk om veilig met asbest om te gaan om blootstelling aan asbest te voorkomen. Wanneer asbest verkeerd wordt behandeld, kunnen de vezels in de lucht terechtkomen.

Asbestvezels kunnen worden ingeademd en kunnen zich vastzetten in de voeringen van de longen, de buik of het hart. Blootstelling aan asbest kan ziekten als asbestose, longkanker en mesothelioom veroorzaken.

Waarom je een asbestsaneringsbedrijf moeten inhuren!

Het gebruik van asbest is afgenomen door regelgeving, het product is verboden en men moet gebruik maken van veiligere alternatieven zoals vezelcementplaten. Het grote publiek kan echter nog steeds risico lopen op blootstelling aan asbest door oude producten en materialen. Tijdens een renovatie of sloop kunnen asbesthoudende materialen worden verstoord.

Huiseigenaren en werknemers moeten contact opnemen met een asbestsaneringsbedrijf als bouwmaterialen versleten of gebroken zijn. Asbesthoudende producten in goede staat en volledig intact worden over het algemeen als veilig beschouwd. Huiseigenaren moeten deze materialen echter controleren op slijtage of andere schade.

Het is belangrijk voor het grote publiek om een asbestsaneringsbedrijf de situatie te laten beoordelen. Indien nodig kunnen asbestsaneerders het asbest inkapselen of verwijderen.

 

Professioneel verwijderen van asbestplaten!

02. ASBEST HERKENNEN

Hoe herkent u asbestmaterialen die mogelijk moeten worden verwijderd?

Asbest is verwerkt in duizenden producten, zoals bouwmaterialen, auto-onderdelen en consumentenartikelen. De industrie gebruikte asbest vaak vanwege zijn duurzaamheid en brandwerende eigenschappen. Vooral van de jaren 1930 tot midden jaren 1970 was het een populaire toevoeging aan producten.

Asbest kan nog steeds aanwezig zijn in huizen en gebouwen die vóór 1980 zijn gebouwd. Asbestvezels zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog en kunnen moeilijk te identificeren zijn. Het is belangrijk dat mensen weten welke materialen asbest kunnen bevatten om blootstelling te voorkomen.

Veel bouwmaterialen bevatten asbest. Het werd meestal gebruikt als thermische isolatie in openbare gebouwen, particuliere bedrijven en scholen. In sommige gevallen werden asbestcoatings aangebracht op metalen balken als brandwerend materiaal. Asbest werd ook gemengd in cement en pleisters voor muren en plafonds.

In het eindrapport van het National Survey of Asbest-Containing Friable Materials van het EPA wordt opgemerkt dat veel van deze materialen grote hoeveelheden asbest bevatten:

  • Asbesthoudende pijp- of ketelisolatie had een gemiddeld asbestgehalte van 70%.
  • Opgespoten of getroffeld brokkelig asbestmateriaal voor isolatie en brandbeveiliging had een gemiddeld asbestgehalte van 14%. Het agentschap meldde dat 192.000 gebouwen deze materialen bevatten.
  • Bouwvakkers en huiseigenaren kunnen nog steeds risico lopen op blootstelling aan asbest bij renovaties en verbouwingen in oudere gebouwen.

Als iemand vermoedt dat er asbest aanwezig is, kan hij een professional inhuren om het gebied te inspecteren. Een deskundige kan monsters nemen van beschadigde of gebroken materialen en deze testen.

Als er asbest wordt aangetroffen, kunnen ervaren professionals aanbevelingen doen voor de volgende stappen. Een asbestsaneringsbedrijf kan het asbest inkapselen of het materiaal veilig verwijderen en afvoeren.

Hoe omgaan met en verwijderen van asbest

Het hanteren van asbestproducten en -materialen kan gevaarlijk zijn. Als het materiaal al gebroken of beschadigd is, kunnen asbestvezels gemakkelijk in de lucht terechtkomen.

Onderzoek wijst uit dat er geen veilig niveau van blootstelling aan asbest bestaat. Om blootstelling te voorkomen mag asbest alleen worden behandeld en verwijderd door professionals met de juiste certificaten.

Asbestsaneerders zijn hoog opgeleid om de federale en staatswetgeving te volgen. De staat vereist dat saneringsspecialisten een grondige opleiding en accreditatie krijgen.

Hoewel er online doe-het-zelf-gidsen voor asbestsanering zijn, raden we iedereen af om zelf met asbest aan de slag te gaan. Personen die asbest verkeerd hanteren, kunnen aan gevaarlijke blootstelling worden blootgesteld.

Hoe gaat men asbest verwijderen?

Afhankelijk van de toestand van de asbestmaterialen kunnen professionals aanraden de materialen in te kapselen of te verwijderen. Bij een inkapseling zullen specialisten de asbestmaterialen met een afdichtingsmiddel coaten. De coating voorkomt dat vezels in de lucht terechtkomen.

Als de schade te ernstig is, moeten de materialen misschien volledig worden verwijderd. Stappen in het asbestverwijderingsproces zijn onder andere:

  • Schakel toestellen uit en sluit ventilatieopeningen af om te voorkomen dat asbestvezels circuleren.
  • Sluit het werkgebied af met plastic folie.
  • Gebruik gereedschap voor natte reiniging en stofzuigers met HEPA-filter om de werkruimte schoon te maken.
  • Plaats alle van het terrein verwijderde materialen in duidelijk gemarkeerde, lekvrije containers.

Technici moeten een volgelaatsmasker en overalls dragen bij het verwijderen van asbesthoudende materialen. Na afloop moeten de werknemers zich houden aan de ontsmettingsprotocollen. Werknemers moeten bijvoorbeeld alle vuile kleren binnenhouden. Ze moeten zich omkleden en douchen in een schone ruimte buiten het werkgebied voordat ze gewone kleren aantrekken.

Na de asbestsanering kunnen professionals de kankerverwekkende materialen veilig verwijderen volgens de staats- en federale voorschriften.

03. VERWIJDERING VAN ASBEST

Hoe verwijdert u asbest na een sanering?

Na het verwijderen van asbestplaten brengen professionals de materialen naar een stortplaats die gekwalificeerd is om het afval te ontvangen. Verschillende staten en regio’s hebben hun eigen protocollen voor het afgeven van asbestafval.

In veel gevallen moet een asbestsaneerder de asbesthoudende materialen nat maken en in plastic verpakken voordat ze naar een stortplaats worden vervoerd. Op de aangewezen stortplaats wordt het verpakte asbest begraven.

Kan asbest worden gerecycleerd?

In sommige gevallen kan asbest worden gerecycleerd. Asbest wordt gerecycleerd met behulp van hoge hitte, waardoor de vezels uiteindelijk worden omgezet in een inert silicaatglas. De hoge temperatuur vernietigt de asbestvezels en maakt het asbest ongevaarlijk.

In één studie rapporteerden onderzoekers dat metalen met asbestbedekking in een bad van natriumhydroxide (NaOH) werden ondergedompeld. Het asbest veranderde in een silicagel die tot glas kon worden verwerkt. De metalen werden ook gerecycleerd.

Onderzoekers ontwikkelen nog steeds de technologie en het proces om asbest te recyclen. De mogelijkheid om asbest te recycleren kan helpen de kosten van asbestverwijdering te verlagen en de onjuiste verwijdering van asbestmaterialen te voorkomen.

Onjuiste verwijdering en illegaal storten van asbestproducten!

Als particulieren proberen zich te ontdoen van asbest zonder een professionele asbestsaneerder in te schakelen, kan dat gevolgen hebben. Personen die illegaal asbest dumpen, kunnen worden beboet en gestraft. Gevallen van asbestdumping hebben geleid tot hoge boetes en gevangenisstraf.

Asbestsaneringsbedrijven kunnen ook boetes krijgen als zij zich niet aan de wetten en procedures houden. Onjuiste verwijdering kan blootstelling op het werk veroorzaken en het publiek in gevaar brengen.

Het is belangrijk dat asbest volgens de voorschriften wordt verwijderd om de openbare veiligheid te waarborgen. Wanneer asbest niet naar de aanbevolen locaties wordt gebracht, kunnen mensen onnodig worden blootgesteld.

05. TIPS & MIDDELEN

Tips en middelen voor het verwijderen van asbest!

Alvorens over te gaan tot het verwijderen van asbest, moeten huiseigenaren onderzoek doen om het juiste bedrijf te vinden. Huiseigenaren moeten meerdere offertes van saneringsbedrijven ontvangen. De aannemers moeten een schriftelijk werkplan indienen. Het plan moet gedetailleerd aangeven welke methoden zullen worden gebruikt om het gebied te verwijderen en schoon te maken.

Asbestverwijderingsplannen moeten voldoen aan alle staats- en federale voorschriften om ervoor te zorgen dat het werk correct wordt uitgevoerd.

Vóór elke renovatie of sloop van een ouder gebouw zouden eigenaars moeten overwegen contact op te nemen met een asbestspecialist voor tests. Een veilige behandeling en verwijdering van asbest kan blootstelling voorkomen en een correcte verwijdering waarborgen.