We zijn er om jou te helpen

Heeft u vragen omtrent het verwijderen van asbestplaten en de aanleg van nieuwe vezelcementplaten? Hieronder vindt u alvast enkele antwoorden op de meest gestelde vragen.

 • Altijd snel geholpen
 • Steeds bereikbaar
 • Kwaliteit gegarandeerd

Asbest is een groep van natuurlijke mineralen die bestaat uit kristallijne vezels. Deze vezels zijn extreem sterk, hittebestendig en chemisch resistent, wat de reden is waarom asbest in het verleden veelvuldig is gebruikt in allerlei bouwmaterialen, zoals dakbedekking, isolatie, vloerbedekking, gipsplaten, cementproducten en remvoeringen.

Er zijn drie hoofdtypen van asbest: chrysotiel, amosiet en crocidoliet. Chrysotiel is het meest voorkomende type en wordt gewoonlijk gebruikt in bouwmaterialen. Amosiet en crocidoliet zijn minder vaak gebruikt, maar worden wel beschouwd als de meest gevaarlijke soorten vanwege hun kankerverwekkende effecten.

Asbestvezels kunnen worden ingeademd wanneer ze in de lucht zijn, en kunnen zich in de longen nestelen. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker, asbestose (een aandoening waarbij de longen worden beschadigd) en mesothelioom (een vorm van kanker die zich in de borstholte, buikholte of hartruimte kan ontwikkelen).

Vanwege de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met asbest, is het gebruik van asbest in bouwmaterialen in veel landen verboden. Asbestplaten die nog steeds in gebruik zijn, moeten worden verwijderd of afgedekt om te voorkomen dat de vezels worden vrijgegeven. Asbestplaten die in gebouwen worden aangetroffen, moeten worden verwijderd of afgedekt door gekwalificeerde professionals met het juiste certificaat en volgens de juiste veiligheidsmaatregelen.

Er zijn verschillende redenen waarom asbestplaten moeten worden verwijderd:

 1. Gezondheidsrisico’s: Asbestvezels kunnen worden ingeademd wanneer ze in de lucht zijn, en kunnen zich in de longen nestelen. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker, asbestose (een aandoening waarbij de longen worden beschadigd) en mesothelioom (een vorm van kanker die zich in de borstholte, buikholte of hartruimte kan ontwikkelen).
 2. Wettelijke verplichtingen: In veel landen is het gebruik van asbest in bouwmaterialen verboden. Gebouweigenaren kunnen wettelijk verplicht zijn om asbestplaten te verwijderen of af te dekken om te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving.
 3. Renovatie of verkoop: Asbestplaten kunnen in de weg zitten bij renovatie- of verbouwingsplannen. Verwijdering van asbestplaten kan noodzakelijk zijn om deze plannen uit te voeren. Ook als een gebouw wordt verkocht, kan de verwijdering van asbestplaten vereist zijn om aan de eisen van de koper te voldoen.
 4. Brandveiligheid: Asbestplaten zijn brandgevaarlijk en kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand. Verwijdering van asbestplaten kan de brandveiligheid verhogen.
 5. Cosmetische redenen: Asbestplaten kunnen een oud, onverzorgd uiterlijk geven aan een gebouw. Verwijdering van de platen kan bijdragen aan een verbetering van de uitstraling van een gebouw.

In conclusie, verwijdering van asbestplaten is noodzakelijk voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners, om te voldoen aan de wet- en regelgeving, om renovatie- of verbouwingsplannen uit te voeren, voor de brandveiligheid en voor cosmetische redenen. Het is belangrijk om te zorgen dat asbestplaten worden verwijderd door een professionele firma met de nodige kennis en materialen.

Het is niet aan te raden om zelf asbestplaten te verwijderen. Asbestverwijdering is een gevaarlijke taak die vereist specifieke kennis, ervaring en veiligheidsmaatregelen. Als asbestplaten niet op de juiste manier worden verwijderd, kunnen asbestvezels vrijkomen en de gezondheid van de werknemers en omwonenden in gevaar brengen.

In veel landen, zoals Belgiƫ, is het verplicht om asbestverwijdering uit te laten voeren door gekwalificeerde professionals met het juiste certificaat. Deze professionals hebben de juiste opleiding, ervaring en uitrusting om asbestplaten veilig te verwijderen en de verwijderde materialen op de juiste manier te vervoeren en af te voeren.

Als u asbestplaten in uw eigendom heeft, is het het beste om een gekwalificeerde professional in te huren om de platen veilig te verwijderen. Zij kunnen ervoor zorgen dat de verwijdering wordt uitgevoerd volgens de juiste veiligheidsprocedures en wettelijke eisen.

Er zijn verschillende veiligheidsmaatregelen die genomen worden tijdens het verwijderen van asbestplaten, waaronder:

 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Werknemers die betrokken zijn bij het verwijderen van asbestplaten, dragen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals adembeschermers, overalls, handschoenen en veiligheidsschoenen. Dit helpt om asbestvezels uit de lucht te houden en de werknemers te beschermen tegen inademing van deze vezels.
 2. Afzetting en ventilatie: De omgeving waarin de asbestplaten worden verwijderd, wordt afgezet en geventileerd. Dit helpt om asbestvezels te beperken die in de lucht zijn, zodat deze niet kunnen worden ingeademd door de werknemers of omwonenden.
 3. Beperken van stof: Er worden maatregelen genomen om het ontstaan van stof tijdens het verwijderen van asbestplaten te beperken, zoals het gebruik van water of een speciaal schoonmaakmiddel om stof te beperken.
 4. Verpakken en vervoeren van asbest: Verwijderde asbestplaten moeten worden verpakt en vervoerd als gevaarlijk afval naar een veilige stortplaats. Dit helpt om te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen tijdens het transport en te beschermen tegen inademing van deze vezels.
 5. Monitoring: Er wordt regelmatig gemonitord hoeveel asbestvezels er in de lucht zijn tijdens het verwijderen. Dit helpt om te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen effectief zijn en om eventuele problemen snel op te lossen.
 6. Schoonmaak: Na het verwijderen van asbestplaten, wordt de omgeving grondig gereinigd om ervoor te zorgen dat er geen asbestvezels achterblijven.

Het is belangrijk om te onthouden dat de verwijdering van asbestplaten een gevaarlijke taak is die specifieke kennis, ervaring en veiligheidsmaatregelen vereist. Als deze maatregelen niet worden genomen, kan dit leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor de werknemers en omwonenden.

Na het verwijderen van asbestplaten, zijn er een aantal stappen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de verwijdering veilig en effectief is geweest:

 1. Inspectie: Er wordt een inspectie uitgevoerd door een gekwalificeerde professional om te controleren of alle asbestplaten volledig zijn verwijderd en of er geen asbestvezels achtergebleven zijn.
 2. Reiniging: De omgeving waarin de asbestplaten zijn verwijderd, wordt grondig gereinigd om ervoor te zorgen dat er geen asbestvezels achterblijven.
 3. Certificering: Er wordt een certificaat uitgegeven door een gekwalificeerde professional, ter bevestiging dat de asbestplaten op een veilige manier zijn verwijderd.
 4. Verpakken en vervoeren: De verwijderde asbestplaten worden verpakt en vervoerd als gevaarlijk afval naar een veilige stortplaats. Dit helpt om te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen tijdens het transport en te beschermen tegen inademing van deze vezels.
 5. Monitoring: Er wordt gemonitord hoeveel asbestvezels er in de lucht zijn na het verwijderen van de platen. Dit helpt om te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen effectief zijn en om eventuele problemen snel op te lossen.
 6. Vervangen van verwijderde asbestplaten: Afhankelijk van de situatie, kunnen er na het verwijderen van de asbestplaten nieuwe vezelcement golfplaten gelegd worden.

Het is belangrijk om te onthouden dat de verwijdering van asbestplaten een gevaarlijke taak is die specifieke kennis, ervaring en veiligheidsmaatregelen vereist. Als deze maatregelen niet worden genomen, kan dit leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor de werknemers en omwonenden.

Vezelcement golfplaten zijn een veelgebruikt alternatief voor asbestplaten. Deze platen zijn gemaakt van een mengsel van cement, zand, cellulosevezels en water. Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van vezelcement golfplaten:

 1. Duurzaamheid: vezelcement golfplaten zijn extreem sterk en hittebestendig, waardoor ze een lange levensduur hebben.
 2. Weersbestendigheid: ze zijn bestand tegen weersinvloeden zoals regen, sneeuw en hagel, waardoor ze geschikt zijn voor buiten gebruik.
 3. Brandveiligheid: Vezelcementplaten zijn brandveilig, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in gebouwen waar brandveiligheid van belang is.
 4. Milieuvriendelijk: Vezelcement golfplaten zijn gemaakt van natuurlijke materialen en zijn recyclebaar waardoor ze een milieuvriendelijk alternatief zijn voor asbestplaten
 5. Flexibiliteit: Deze golfplaten zijn beschikbaar in verschillende kleuren, maten en diktes waardoor ze flexibel zijn in gebruik en aan te passen zijn aan de specifieke eisen van een project.
 6. Lage onderhoudskosten: Vezelcement golfplaten vereisen weinig onderhoud en kunnen jarenlang goed presteren zonder dat er veel onderhoud nodig is.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat het verwijderen van de oude asbestplaten moet gebeuren door gekwalificeerde professionals en volgens de juiste veiligheidsmaatregelen.

Ja, na het verwijderen van asbestplaten zal een gekwalificeerde professional een certificaat uitgeven waaruit blijkt dat de asbestplaten op een veilige manier zijn verwijderd. Dit certificaat wordt ook wel een “asbestsaneringscertificaat” genoemd. Het certificaat geeft aan dat de asbestplaten volledig zijn verwijderd en dat de omgeving grondig is gereinigd. Hierdoor kunt u aantonen dat de asbestplaten op een veilige manier zijn verwijderd en dat de omgeving veilig is. Dit certificaat is belangrijk bij verkoop van een gebouw of bij veranderende eigendom van een gebouw. Het kan ook vereist zijn door de lokale overheid of verzekeraars.

Als u besluit om uw asbestplaten niet te laten verwijderen, kunt u een aantal risico’s lopen. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen:

 1. Gezondheidsrisico’s: Asbestvezels kunnen worden ingeademd wanneer ze in de lucht zijn, en kunnen zich in de longen nestelen. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker, asbestose (een aandoening waarbij de longen worden beschadigd) en mesothelioom (een vorm van kanker die zich in de borstholte, buikholte of hartruimte kan ontwikkelen).
 2. Wettelijke verplichtingen: In veel landen is het gebruik van asbest in bouwmaterialen verboden. Gebouweigenaren kunnen wettelijk verplicht zijn om asbestplaten te verwijderen of af te dekken om te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving.
 3. Renovatie of verkoop: Asbestplaten kunnen in de weg zitten bij renovatie- of verbouwingsplannen. Verwijdering van asbestplaten kan noodzakelijk zijn om deze plannen uit te voeren. Ook als een gebouw wordt verkocht, kan de verwijdering van asbestplaten vereist zijn om aan de eisen van de koper te voldoen.
 4. Brandveiligheid: Asbestplaten zijn brandgevaarlijk en kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand. Verwijdering van asbestplaten kan de brandveiligheid verhogen.
 5. Boetes en sancties: Als u niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen om asbestplaten te verwijderen, kan dit leiden tot boetes of andere sancties van de lokale overheid.

In conclusie, het verwijderen van asbestplaten is noodzakelijk voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners, om te voldoen aan de wet- en regelgeving, om renovatie- of verbouwingsplannen uit te voeren, voor de brandveiligheid en voor cosmetische redenen. Het is belangrijk om te zorgen dat asbestplaten op een veilige manier worden verwijderd door gekwalificeerde professionals en volgens de juiste veiligheidsmaatregelen.